Huis kopen met uitgestelde levering: alles wat je moet weten!

Uitgestelde levering slimme keuze bij huis kopen

Een huis kopen met uitgestelde levering is een speciale constructie waarbij de koper alvast een koopovereenkomst tekent, maar de levering van de woning pas op een later moment plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als de koper nog niet direct in het nieuwe huis wil of kan gaan wonen, maar wel alvast zekerheid wil hebben over de koop. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het kopen van een huis met uitgestelde levering.

“Een huis kopen met uitgestelde levering geeft je de tijd om je financiën op orde te krijgen en je droomhuis te vinden zonder de druk van een snelle beslissing.”

Waarom zou je een huis kopen met uitgestelde levering?

Er zijn verschillende redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om een huis te kopen met uitgestelde levering. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Financiële redenen

Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een huis met uitgestelde levering is dat je hierdoor meer tijd hebt om je financiële zaken op orde te krijgen. Bijvoorbeeld als je nog bezig bent met de verkoop van je huidige woning, of als je nog aan het sparen bent voor de hypotheek. Door de uitgestelde levering kun je alvast een koopovereenkomst tekenen en heb je zekerheid over de koop, terwijl je nog even de tijd hebt om je financiën op orde te krijgen.

Verbouwing of nieuwbouw

Een andere reden om te kiezen voor een huis met uitgestelde levering is als je van plan bent om het huis nog te verbouwen of als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht. Bij een verbouwing kan het handig zijn om de woning eerst te bekijken en te laten keuren voordat je de definitieve levering laat plaatsvinden. Bij nieuwbouw is de oplevering vaak pas na enkele maanden of zelfs jaren, waardoor het handig kan zijn om alvast een koopovereenkomst te tekenen en zo de woning veilig te stellen.

Bij het kopen van een huis met uitgestelde levering betaal je pas overdrachtsbelasting op het moment dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt.

Overbruggingsperiode

Een derde reden om te kiezen voor een huis met uitgestelde levering is als je tijdens de overbruggingsperiode nog niet direct in het nieuwe huis wilt of kunt gaan wonen. Bijvoorbeeld omdat je nog moet wachten tot je oude huis verkocht is, of omdat je nog niet klaar bent met de verbouwing of inrichting van het nieuwe huis. Door te kiezen voor een uitgestelde levering kun je alvast een koopovereenkomst tekenen en heb je zekerheid over de koop, terwijl je nog even de tijd hebt om alles op orde te krijgen.

Hoe werkt het kopen van een huis met uitgestelde levering?

Als je een huis wilt kopen met uitgestelde levering, dan doorloop je in principe dezelfde stappen als bij een normale koopovereenkomst. Het enige verschil is dat je in de koopovereenkomst vastlegt dat de levering van de woning op een later moment zal plaatsvinden. Hieronder bespreken we de belangrijkste stappen.

Stap 1: Bezichtiging en onderhandeling

De eerste stap bij het kopen van een huis met uitgestelde levering is natuurlijk de bezichtiging en onderhandeling over de prijs. Je bekijkt het huis, bespreekt eventuele verbouwingsplannen en doet een bod op de woning. Als de verkoper akkoord gaat met het bod, dan wordt er een voorlopige koopovereenkomst opgesteld.

Stap 2: Voorlopige koopovereenkomst

In de voorlopige koopovereenkomst worden de belangrijkste afspraken vastgelegd, zoals de koopsom, de ontbindende voorwaarden en de datum van levering. Bij een huis met uitgestelde levering wordt in deze fase al vastgelegd dat de levering op een later moment zal plaatsvinden. De voorlopige koopovereenkomst wordt ondertekend door zowel de koper als de verkoper.

Stap 3: Bedenktijd en financiering regelen

Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst heb je als koper nog drie dagen bedenktijd. In deze periode kun je nog besluiten om van de koop af te zien, zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. Daarnaast heb je tijd nodig om de financiering van de woning te regelen. Je kunt in deze periode een hypotheekofferte aanvragen en de benodigde documenten verzamelen.

Stap 4: Definitieve koopovereenkomst

Als alles in orde is, dan kan de definitieve koopovereenkomst worden opgesteld. Hierin worden alle afspraken uit de voorlopige koopovereenkomst bevestigd en wordt de datum van levering nogmaals vastgelegd. Bij een huis met uitgestelde levering wordt in deze fase ook nogmaals vastgelegd dat de levering op een later moment zal plaatsvinden. De definitieve koopovereenkomst wordt ondertekend door zowel de koper als de verkoper.

Stap 5: Levering van de woning

Op de afgesproken datum van levering vindt de daadwerkelijke overdracht van de woning plaats. De koper betaalt de koopsom en ontvangt de sleutels van de woning. Bij een huis met uitgestelde levering vindt de levering dus op een later moment plaats dan de overdracht van de sleutels.

Huis kopen met uitgestelde levering

Waar moet je op letten bij het kopen van een huis met uitgestelde levering?

Als je ervoor kiest om een huis te kopen met uitgestelde levering, dan zijn er een aantal zaken waar je extra op moet letten. Hieronder bespreken we de belangrijkste aandachtspunten.

Ontbindende voorwaarden

Zorg ervoor dat je goede ontbindende voorwaarden opneemt in de koopovereenkomst. Hiermee kun je de koop nog ontbinden als bijvoorbeeld de financiering niet rondkomt, de woning niet aan de gestelde eisen voldoet of als er verborgen gebreken aan het licht komen.

Afspraken over verbouwing of nieuwbouw

Als je van plan bent om het huis nog te verbouwen of als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, zorg er dan voor dat je goede afspraken maakt over de oplevering en de eventuele verbouwingswerkzaamheden. Leg deze afspraken vast in de koopovereenkomst en zorg ervoor dat je duidelijke deadlines afspreekt.

Verzekeringen

Zorg ervoor dat je de woning direct na het tekenen van de koopovereenkomst verzekert. Ook al vindt de levering pas op een later moment plaats, het is belangrijk dat de woning verzekerd is tegen eventuele schade.

Kosten

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het kopen van een huis met uitgestelde levering. Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met de kosten voor de notaris, de taxatie en de hypotheekadviseur. Ook moet je mogelijk een waarborgsom of bankgarantie regelen.

Risico’s

Bedenk goed wat de risico’s zijn van het kopen van een huis met uitgestelde levering. Zo kan de verkoper bijvoorbeeld failliet gaan voordat de levering plaatsvindt, waardoor je je geld kwijt kunt raken. Zorg er daarom voor dat je goede afspraken maakt over de waarborgsom of bankgarantie en dat je deze tijdig regelt.

Een huis kopen met uitgestelde levering kan een handige constructie zijn als je nog even de tijd nodig hebt om je financiën op orde te krijgen, als je van plan bent om het huis nog te verbouwen of als je tijdens de overbruggingsperiode nog niet direct in het nieuwe huis wilt of kunt gaan wonen. Het is wel belangrijk om goede afspraken te maken over de ontbindende voorwaarden, de verbouwing of nieuwbouw, de verzekeringen, de kosten en de risico’s. Zo kun je optimaal profiteren van de voordelen van een huis met uitgestelde levering, zonder dat je voor verrassingen komt te staan.

Scroll naar boven