Financiële lease met BKR: De ideale oplossing voor ondernemers

Lease op maat voor BKR gevallen

Een financiële lease is een populaire manier om een voertuig of apparatuur te financieren. Een financiële leaseovereenkomst is een contract tussen de leasemaatschappij en de klant waarbij de klant het recht krijgt om het voertuig of apparatuur te gebruiken in ruil voor betaling van maandelijkse leasebetalingen. Het is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die hun kapitaal willen behouden en toch toegang willen hebben tot de nieuwste voertuigen en apparatuur.

“Een financiële lease met BKR kan een uitkomst bieden voor ondernemers die snel een bedrijfsmiddel nodig hebben, maar niet direct het volledige bedrag willen of kunnen betalen.”

Bij het afsluiten van een financiële leaseovereenkomst wordt er altijd gekeken naar de kredietwaardigheid van de klant. Dit gebeurt door middel van een BKR-toetsing. In dit artikel gaan we dieper in op wat een financiële lease met BKR precies inhoudt en waarom het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden.

Een financiële lease met BKR-registratie kan een goede optie zijn voor ondernemers die moeite hebben om financiering te krijgen bij traditionele banken.

Wat is BKR?

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het is een onafhankelijke stichting die de kredietwaardigheid van consumenten vastlegt in een centraal register. Hierin staan gegevens van alle leningen die een persoon heeft afgesloten en of deze persoon zijn betalingsverplichtingen op tijd nakomt.

Bij het afsluiten van een financiële leaseovereenkomst wordt er altijd een BKR-toetsing gedaan. Dit is om te bepalen of de klant in staat is om de maandelijkse leasebetalingen te voldoen. Een negatieve BKR-registratie kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een financiële lease wordt afgewezen.

Wat is een financiële lease?

Een financiële lease is een vorm van leasen waarbij de klant het recht krijgt om een voertuig of apparatuur te gebruiken in ruil voor betaling van maandelijkse leasebetalingen. De klant wordt hierbij economisch eigenaar van het voertuig of apparatuur en draagt ook de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties.

Een financiële lease is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die hun kapitaal willen behouden en toch toegang willen hebben tot de nieuwste voertuigen en apparatuur. Ook kan het fiscale voordelen bieden, zoals afschrijvingsmogelijkheden en btw-teruggave.

Financile lease met bkr

Wat is het verschil tussen een financiële lease en een operationele lease?

Bij een operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het voertuig of apparatuur. De klant betaalt een vast bedrag per maand en hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud, verzekering en eventuele reparaties. Aan het einde van de leaseperiode levert de klant het voertuig of apparatuur weer in bij de leasemaatschappij.

Bij een financiële lease wordt de klant economisch eigenaar van het voertuig of apparatuur en draagt ook de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties. Aan het einde van de leaseperiode heeft de klant de mogelijkheid om het voertuig of apparatuur over te nemen voor een vooraf bepaalde prijs.

Wat zijn de voordelen van een financiële lease?

Een financiële lease kan verschillende voordelen bieden, zoals:

 • Behoud van kapitaal: Door te leasen blijft er kapitaal beschikbaar voor andere investeringen.
 • Fiscale voordelen: Een financiële lease kan fiscale voordelen bieden, zoals afschrijvingsmogelijkheden en btw-teruggave.
 • Geen onverwachte kosten: De klant draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties, waardoor er geen onverwachte kosten zijn.
 • Toegang tot de nieuwste voertuigen en apparatuur: Met een financiële lease heeft de klant toegang tot de nieuwste voertuigen en apparatuur zonder grote investeringen te hoeven doen.
 • Flexibiliteit: De leaseperiode en maandelijkse leasebetalingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.

Wat zijn de nadelen van een financiële lease?

Een financiële lease kan ook nadelen hebben, zoals:

 • Verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties: De klant draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties, wat extra kosten met zich mee kan brengen.
 • Beperkte vrijheid: De klant kan het voertuig of apparatuur niet zomaar verkopen of verhuren, omdat deze economisch eigenaar is.
 • Langdurige verplichting: Een financiële lease is een langdurige verplichting, waarbij de klant maandelijks leasebetalingen moet voldoen gedurende de gehele leaseperiode.

Geschikte lease optie voor BKR registratie

Hoe werkt een financiële lease met BKR?

Bij het afsluiten van een financiële leaseovereenkomst wordt er altijd een BKR-toetsing gedaan. Dit is om te bepalen of de klant in staat is om de maandelijkse leasebetalingen te voldoen. Een negatieve BKR-registratie kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een financiële lease wordt afgewezen.

Als de BKR-toetsing positief is, kan de klant een financiële leaseovereenkomst afsluiten. De klant betaalt maandelijks leasebetalingen gedurende de leaseperiode en wordt economisch eigenaar van het voertuig of apparatuur. Aan het einde van de leaseperiode heeft de klant de mogelijkheid om het voertuig of apparatuur over te nemen voor een vooraf bepaalde prijs.

Wat zijn de voorwaarden voor een financiële lease met BKR?

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan de klant moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële lease met BKR, zoals:

 • Een positieve BKR-registratie: Een negatieve BKR-registratie kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een financiële lease wordt afgewezen.
 • Een vast inkomen: De klant moet een vast inkomen hebben om de maandelijkse leasebetalingen te kunnen voldoen.
 • Geen openstaande schulden: De klant mag geen openstaande schulden hebben bij andere kredietverstrekkers.
 • Leeftijd: De klant moet minimaal 18 jaar zijn om een financiële leaseovereenkomst af te kunnen sluiten.

Hoe kan een negatieve BKR-registratie voorkomen worden?

Een negatieve BKR-registratie kan voorkomen worden door tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Als er toch een betalingsachterstand ontstaat, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de kredietverstrekker om een betalingsregeling te treffen. Zo kan een negatieve BKR-registratie voorkomen worden.

Flexibele lease voor BKR klanten

Wat zijn de gevolgen van een negatieve BKR-registratie?

Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor de kredietwaardigheid van de klant. Andere kredietverstrekkers kunnen hierdoor terughoudend zijn om een lening of leaseovereenkomst aan te bieden. Ook kan een negatieve BKR-registratie invloed hebben op het afsluiten van een hypotheek of verzekering.

Wat zijn de alternatieven voor een financiële lease met BKR?

Als een financiële lease met BKR niet mogelijk is, zijn er verschillende alternatieven mogelijk, zoals:

 • Private lease: Bij private lease huurt de klant een voertuig voor een vast bedrag per maand. De leasemaatschappij blijft eigenaar van het voertuig en draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties.
 • Huurkoop: Bij huurkoop wordt de klant pas eigenaar van het voertuig of apparatuur na afloop van de leaseperiode. De klant betaalt maandelijks aflossing en rente en draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties.
 • Operational lease: Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het voertuig of apparatuur. De klant betaalt een vast bedrag per maand en hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud, verzekering en eventuele reparaties.

Wat zijn de voor- en nadelen van private lease?

Private lease kan verschillende voordelen bieden, zoals:

 • Geen grote investeringen: Bij private lease hoeft de klant geen grote investeringen te doen in een voertuig.
 • Geen onverwachte kosten: De leasemaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties, waardoor er geen onverwachte kosten zijn.
 • Toegang tot de nieuwste voertuigen: Met private lease heeft de klant toegang tot de nieuwste voertuigen zonder grote investeringen te hoeven doen.
 • Flexibiliteit: De leaseperiode en maandelijkse leasebetalingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.

Private lease kan ook nadelen hebben, zoals:

 • Geen economisch eigendom: Bij private lease wordt de klant geen economisch eigenaar van het voertuig, waardoor er beperkte vrijheid is.
 • Langdurige verplichting: Private lease is een langdurige verplichting, waarbij de klant maandelijks leasebetalingen moet voldoen gedurende de gehele leaseperiode.

Lease zonder BKR problemen

Wat zijn de voor- en nadelen van huurkoop?

Huurkoop kan verschillende voordelen bieden, zoals:

 • Mogelijkheid tot eigendom: Bij huurkoop wordt de klant uiteindelijk eigenaar van het voertuig of apparatuur.
 • Geen grote investeringen: Bij huurkoop hoeft de klant geen grote investeringen te doen in een voertuig of apparatuur.
 • Flexibiliteit: De leaseperiode en maandelijkse leasebetalingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.

Huurkoop kan ook nadelen hebben, zoals:

 • Langdurige verplichting: Huurkoop is een langdurige verplichting, waarbij de klant maandelijks aflossing en rente moet voldoen gedurende de gehele leaseperiode.
 • Verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties: De klant draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, verzekering en eventuele reparaties, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Wat zijn de voor- en nadelen van operational lease?

Operational lease kan verschillende voordelen bieden, zoals:

 • Geen onverwachte kosten: De klant hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud, verzekering en eventuele reparaties, omdat de leasemaatschappij hier verantwoordelijk voor is.
 • Geen economisch eigendom: Bij operational lease wordt de klant geen economisch eigenaar van het voertuig, waardoor er beperkte vrijheid is.
 • Flexibiliteit: De leaseperiode en maandelijkse leasebetalingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.

Operational lease kan ook nadelen hebben, zoals:

 • Geen eigendom: Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het voertuig of apparatuur.
 • Langdurige verplichting: Operational lease is een langdurige verplichting, waarbij de klant maandelijks leasebetalingen moet voldoen gedurende de gehele leaseperiode.

Een financiële lease is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die hun kapitaal willen behouden en toch toegang willen hebben tot de nieuwste voertuigen en apparatuur. Bij het afsluiten van een financiële leaseovereenkomst wordt er altijd gekeken naar de kredietwaardigheid van de klant door middel van een BKR-toetsing. Een negatieve BKR-registratie kan ervoor zorgen dat de aanvraag voor een financiële lease wordt afgewezen.

Als een financiële lease met BKR niet mogelijk is, zijn er verschillende alternatieven mogelijk, zoals private lease, huurkoop en operational lease. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van deze alternatieven goed af te wegen voordat er een keuze wordt gemaakt.

Scroll naar boven